| maidanua.org

НI - новим атомним реакторам, ТАК - енергозбереженню!

5 жовтня активiсти громадських екологiчних органiзацiй провели бiля Кабiнету мiнiстрiв України акцiю протесту "НI - новим атомним реакторам, ТАК - енергозбереженню!". Представники органiзацiй "Бахмат", "Голос Природи", "Зелений свiт", "Екоклуб", "МАМА-86", Нацiональний екологiчний центр України виступають проти планiв уряду побудувати в Українi до 2030 року 11 нових ядерних реакторiв. Про будiвництво нових реакторiв було заявлено Урядом у травнi 2005 року.

На пагорбах навпроти Кабмiну екоактивiсти розгорнули великий транспарант з написом "НI - НОВИМ РЕАКТОРАМ!". Акцiя супроводжувалась гучними звуками барабанiв, в якостi яких використано бочки, стилiзованi пiд ємностi з радiоактивними вiдходами, одночасно нагадуючи урядовцям про необхiднiсть прислухатися до громадської думки. В руках учасникiв акцiї плакати з гаслами "Ядерна енергетика? Нi, дякую!", "Новi блоки АЕС - руйнацiя економiки та екологiї!", "Днiпродзержинськ - 42 млн. тонн рiдких радiоактивних вiдходiв в сотнях метрiв вiд Днiпра!", "Грошi на енергозбереження, а не на ядерне безглуздя!", "Енергозбереження - джерело енергiї!"

Громадськi органiзацiї ставлять перед новопризначеним Урядом низку запитань:

* Чому Уряд нехтує Оргуською Конвенцiєю та приймає рiшення про будiвництво нових ядерних реакторiв без обговорення цього питання з громадськiстю?

* Коли в країнi буде проведений енергетичний аудит у промисловому i комунальному секторi та вжитi конкретнi заходи зi зменшення втрат води, теплової й електричної енергiї?

* Коли населення перестане сплачувати безгосподарнiсть у комунальному секторi?

* Коли розвиток альтернативної енергетики вiдновлюваних джерел буде мати реальну пiдтримку держави?

* Коли уряд припинить змушувати громадян фiнансувати атомну енергетику?

"Нас серйозно турбує стан безпеки українських АЕС. Фактично провалено виконання державної програми пiдвищення безпеки працюючих реакторiв, iз затримкою в один рiк Верховна Рада ратифiкувала кредитнi угоди з Європейським банком реконструкцiї i розвитку та фондом Євроатом по фiнансуванню модернiзацiї i пiдвищенню безпеки реакторiв на Рiвненськiй i Хмельницькiй АЕС, що були добудованi в 2004 роцi, проблема поводження з радiоактивними вiдходами не вирiшена i не має нiяких ознак, що вона буде вирiшена в майбутньому." - заявляє Юрiй Урбанський з Нацiонального екологiчного центру України. - "Керiвництво країни, що нехтує питаннями ядерної безпеки, не має права навiть думати про плани з нарощування потужностей атомної енергетики!"

"Ми не вимагаємо негайного закриття АЕС, але заперечуємо будiвництво нових i подовження термiнiв експлуатацiї iснуючих." - сказав Євгенiй Колiшевський, виконавчий директор екологiчної органiзацiї ґГолос Природи". - "Але ми вимагаємо, щоб Уряд України в першу чергу включив у програму розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року конкретнi заходи, спрямованi на пiдвищення енергоефективностi у промисловостi i комунальному господарствi."

Еко-активiсти вважають, що енергозбереження призведе до покращання ситуацiї в енергетичному секторi в Українi. Величезнi енергетичнi втрати на виробничих i комунальних пiдприємствах - одна з головних причин перевитрат природного газу, вугiлля, нафти i електричної енергiї. Енергоємнiсть валового внутрiшнього продукту України перевищує у 2.6, а в деяких секторах економiки у 3-4 рази середнiй рiвень енергоємностi європейських країн. Втрати води в системах водопостачання i центрального опалення складають в середньому по Українi 30-60%.

За додатковою iнформацiєю i фото прохання звертатися до координаторiв акцiї:
Євгенiй Колiшевський - тел. 8 (05692) 6-74-39, моб.тел. 8 067 6811316
Наталя Вишневська - тел. 8 (044) 494-03-54, моб.тел. 8 050 5455928
http://www.bankwatch.org/images/nuclear_protest/index.htm


Рекомендувати цей матеріал
X
забув пароль

реєстрація

X

X

надіслати мені новий пароль